Skip to main content

ROUTE 2025: Verplichte certificering

Certificering uitzendbureaus

Certificering volgens de NEN-ISO 4400-1/2, opname in het register van de SNA (www.normeringarbeid.nl) en/of VCU en/of SNF gebeurt in onze branche nu op vrijwillige basis. Leden van ABU en NBBU zijn dit al langer verplicht. Dat zijn de goedwillende spelers met eigen en gecertificeerd werkgeverschap.

Per 1 januari 2025 wordt een nieuw stelsel geïntroduceerd en verplicht gesteld voor alle bemiddelaars die in Nederland arbeid ter beschikking stellen (TBA). Dus ook buitenlandse spelers. En partijen die TBA als nevenactiviteit hebben. Zoals bijvoorbeeld Werving en Selectie bureaus.
Daarmee zet de wetgever de volgende stap op het pad naar een eerlijke(r) flexibele arbeidsmarkt. Daartoe gedwongen door misstanden, maar zeker ook gesteund door de bonafide spelers op de markt. Zij die zich met passie en professionalisme inzetten voor hun klanten en flexwerkers.

Een fundament met oude bouwstenen en een paar stevige, nieuwe rotsblokken

Het nieuwe, verplichte stelsel krijgt een fundament van de bekende normen, maar krijgt ook een paar nieuwe bouwstenen. Stevige bouwstenen.

  • De controle instelling wordt een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) en daarmee wordt certificering & controle een overheidstaak.
  • Privaat gefinancierd, maar met een uitbreiding van de arbeidsinspectie voor deze taak van 90FTE.
  • Zaken doen met gecertificeerde ketenpartners wordt de norm. Doen inleners dat niet zijn zowel inlener als uitlener beboetbaar. Het boetebedrag zal vergelijkbaar zijn met het tewerkstellen van illegalen.
  • Onderdeel wordt een waarborgsom/bankgarantie van €100.000. Waarbij een overgangsregeling komt voor bewezen bonafide bedrijven die nu al gecertificeerd zijn.

Het enige pad naar een bestendige toekomst voor intermediairs

Ondernemen op de arbeidsmarkt is het mooiste wat er is. Ook als er een eind komt aan constructies die toetreden wel heel erg makkelijk maken. Of een einde aan verzinsels om schijn te laten prevaleren boven werkelijkheid.

Of de wetgever er nu in slaagt de branche 100% schoon te krijgen mag op basis van track record worden betwijfeld.  Maar zeker is wel dat er een grote stap gezet wordt nu handhaving wordt toegevoegd. De beboetbaarheid van de inlener/uitlener met niet zuinige bedragen zal wel leiden tot ander gedrag, zoals ook met de implementatie van de WAB al zichtbaar werd.

Voor alle ondernemers op de arbeidsmarkt wordt dit weer een moment om te kiezen voor een duurzame toekomst en de onderneming toekomstbestendig te maken. Dat is het pad van eigen en gecertificeerd werkgeverschap. Daar komt zeker een hoop bij kijken, maar daar helpen we je graag bij.

De planning voor het invoeren van het certificeringsstelsel:

  • 2023: Tweede Kamer
  • 2023: Arbeidsinpectie op kracht
  • 2024: Eerste Kamer en normenkader
  • 2024: Certificerende Instelling voor het uitgeven van certificaten
  • 2024: Alle WAADI-flexbedrijven kunnen certificaat aanvragen
  • 2025: Handhaving & Boetesysteem ongecertificeerd
Contact via Whatsapp?
Scan de code